Pasirinkite miestą, kuriame norite apsipirkti:

Pirkimo taisyklės

Norint įsigyti prekes Heydekrugkepykla.lt e-parduotuvėje privalote užsiregistruoti, užpildant registracijos anketą . Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos asmenins duomenis vardą, pavardę, el. pašto adresą, prekių pristatymo adresą bei telefono numerį.

Pirkėjas neturi teisės pirkti Prekių, esančių e-parduotuvėje Heydekrugkepykla.lt, jei jis neperskaitė Pirkimo taisyklių arba su jomis nesutinka.

Pirkėjas e-parduotuvėje Heydekrugkepykla.lt išsirenka Prekes, sutinka su Heydekrugkepykla.lt Pirkimo sąlygomis ir paspaudžia mygtuką „Pirkti “E-parduotuvės Heydekrugkepykla.lt Pirkėjas, turite būti ne jaunesnis kaip 16 metų. Jeigu esate jaunesnis nei 16 metų, privalote turėti savo tėvų, globėjų ar kitų už Jus atsakingų asmenų leidimą.

Heydekrugkepykla.lt e-parduotuvėje pateikia kaip galima tikslesnius prekių aprašymus bei kitą su prekėmis ir pirkimais susijusią informaciją.

Pirkimo operacija turi būti atlikta ne vėliau kaip 24 val. iki prekės atsiėmimo ,t.y. viena diena prieš užsakymo pateikimą pirkėjui.

Heydekrugkepykla.lt neatsako už tai, kad prekės savo atspalviu, forma ar kitais parametrais gali nežymiai skirtis nuo realaus prekių dydžio, formų ir atspalvio dėl pirkėjo naudojamos vaizdo peržiūrėjimo įrangos ypatybių.

Heydekrugkepykla.lt nesuteikia galimybės užsisakyti individualius gaminius su originalia puošyba.

Visi gaminiai ir jų puošyba Heydekrugkepykla.lt atliekami rankiniu būdu naudojant maksimaliai natūralias žaliavas. Todėl heydekrugkepykla.lt pasilieka teisę užtikrinti vizualinį atitikimą tiek, kiek tai įmanoma dekoruojant rankų darbo elementais, nepažeidžiant skonio ir technologinių reikalavimų.

Prekių kainos pateikiamos duotajam momentui. Heydekrugkepykla.lt pasilieka teisę keisti aprašymus bei kainas be atskiro įspėjimo, tačiau tokie pakeitimai netaikomi jau patvirtintiems/apmokėtiems užsakymams, t.y. kuriuos Klientas yra pateikęs ir yra Klientui išsiųstas ir/ar kitaip raštu pateiktas Heydekrugkepykla.lt patvirtinimas.

Prekės aprašymas, sudėtis, alergenai, laikymo sąlygos yra pateikiama svetainėje . Su aprašymu pirkėjas gali susipažinti ir priimti sprendimą dėl užsakymo pateikimo.

Pirkėjas prekes išsirenka pagal svetainėje heydekrugkepykla.lt pateiktą asortimentą, kainas ir krepšelio formavimo vienetus, t.y. pirkėjas gali užsisakyti prekės reikiamą kiekį įvertindamas vnt. svorį.

Pirkimo taisyklių galiojimas

Heydekrugkepykla.lt dėl svarbių priežasčių (atsižvelgiant į įstatymų ir (ar) teisės normų pasikeitimus, pasikeitus rinkos sąlygoms ar esant kitiems objektyviems pagrindams ir t.t.) turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Pirkimo taisykles. Jei pirkėjas užsakymą buvo pateikęs iki sąlygų pakeitimo, jam galioja iki to galiojusios sąlygos, ir tokiomis sąlygomis bus įvykdytas pirkėjo užsakymas. Pirkėjui rekomenduojama susipažinti su užsakymo pateikimo momentu galiojančia Pirkimo taisyklių redakcija ir tai patvirtinant varnele specialiame langelyje prieš pateikiant kiekvieną užsakymą.

Pirkėjas turi teisę atšaukti užsakymą ne vėliau kaip 24 val. iki numatyto prekės atsiėmimo/užsakymo įvykdymo laiko. Tokiu atveju Pirkėjas atleidžiamas nuo pareigos mokėti už prekę, o jeigu yra sumokėjęs – Heydekrugkepykla.lt grąžina Pirkėjui jam sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

Visus nesutarimus ir ginčus, kurie gali kilti tarp Pirkėjo ir Heydekrugkepykla.lt vykdant pirkimo-pardavimo operaciją, Šalys įsipareigoja išspręsti abipusių derybų būdu. Jei derybų būdu nepavyksta susitarti, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose.